Veiligheid

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld , kindermishandeling en ouderen mishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders kun je een beroep doen op Veilig Thuis; ook als professional. Of je nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap.

Je krijgt als je belt een medewerker van Veilig Thuis aan de lijn, die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze medewerker zet samen met je alles op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt hij of zij samen met jou welke hulp er nodig is. Als je wilt, kun je anoniem blijven. Bel 0800-2000 (gratis).
 

Kindermishandeling

Is jouw eigen thuissituatie niet fijn of maak je je zorgen om een kind in jouw omgeving? Blijf er niet mee rondlopen. Misschien is er niets aan de hand, maar wat als je zorgen terecht zijn? Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen.

Bel bij direct gevaar altijd 112. Gaat het niet goed in je gezin? Of ben je zelf slachtoffer van mishandeling? Dan kun je  Veilig Thuis terecht voor advies en hulp. Je kunt natuurlijk ook bellen, mailen of langs komen op spreekuren van het Vivera Sociaal Wijkteam.
 

Huiselijk geweld

Geweld is er in veel vormen. Schoppen en slaan zijn voorbeelden van lichamelijk geweld. Maar soms is er ook, of juist alleen, sprake van geestelijk geweld. Dan bepaalt je partner bijvoorbeeld voor je wat jij wel of niet mag doen en controleert je. Of iemand kleineert, manipuleert en chanteert je. Of je wordt gedwongen tot seks. Een ander voorbeeld van geestelijk geweld is het zien van geweld bij anderen, bijvoorbeeld als kinderen getuigen zijn van geweld tussen hun vader en moeder.

Misschien voel je je bezorgd, bang, schuldig of beschaamd omdat je hiermee te maken hebt. Je weet niet hoe je dit kunt stoppen. Geweld stopt bijna nooit vanzelf. Daarom is het belangrijk dat je hulp zoekt! Of jij nu degene bent die pijn gedaan wordt, of degene die de ander pijn doet, of allebei. 

Bespreek je situatie met iemand die je vertrouwt. Het lucht vaak op als je praat met iemand over je situatie. Je bent niet langer alleen met je probleem. De ander kan met je meedenken en je helpen. Dit kan iemand zijn die dichtbij je staat, je huisarts, Veilig Thuis of iemand van het wijkteam. 

Op de website www.voorenveiligthuis.nl kun je meer informatie vinden wat je kunt doen als je zelf te maken hebt met huiselijk geweld of vermoedens hebt van geweld bij iemand anders. Je kunt Veilig Thuis (anoniem) bellen voor advies of een luisterend oor. Ook de politie ondersteunt bij huiselijk geweld (0900 8844). Als elke seconde telt, bel dan 112. 

Wil je graag met iemand van het Vivera Sociaal Wijkteam praten of jouw situatie? Wij bieden een luisteren oor en werken samen met jou aan een oplossing. Bel, mail ons of kom langs op een van onze spreekuren.
 

Senioren en veiligheid

Als senior hebt u wellicht het gevoel, dat u meer kans maakt om slachtoffer te worden van criminaliteit. Deze gevoelens kloppen echter niet met de werkelijkheid. Politiecijfers geven aan dat senioren juist minder vaak slachtoffer zijn van een misdrijf dan andere leeftijdgroepen. Soms gaat het toch niet goed en zijn er specifieke vormen van ouderenmishandeling. Als u zorgen heeft over u zelf of anderen dan kunnen de ouderen adviseurs van het Vivera Sociaal Wijkteam u helpen. Bel, mail ons of loop binnen bij een van onze spreekuren.
 

Financiële uitbuiting

Ouderen zijn vaak deels of volledig afhankelijk van anderen en daardoor kwetsbaar voor allerlei vormen, van misbruik, zoals bijvoorbeeld financiële uitbuiting. Naar schatting 30.000 ouderen (65+) zijn jaarlijks het slachtoffer van financiële uitbuiting. Aangenomen wordt dat het feitelijke aantal hoger ligt . Voorbeelden zijn het wegnemen van geld, sieraden en goederen, maar ook extra pinnen met de bankpas van de oudere. In 85% van gevallen is de pleger een familielid. Maar ook mantelzorgers, andere professionals en vrijwilligers maken zich hier schuldig aan. Ouderen doen vaak geen aangifte omdat ze zich schamen of omdat ze niet weten hoe ze dat aan moeten pakken.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties